Prihlásenie zapamätať heslo


Novinky

 • Študentská firma roka

  mSolutions bolo ocenené druhým miestom na prestížnej súťaži: Študentská firma roka. Viac Informácií nájdete tu:

 • Titul: Mladý Inovatívny podnikateľ Slovenska

  Predstavitelia spoločnosti mSolutions získali prestížne ocenenie od Junior Chamber International a združenia podnikateľov Slovenska: Mladý inovatívny podnikateľ 2009. Pre viac info pozrite tu: alebo tu:

 • 2. miesto v "Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge in Central and Eastern Europe"


 • Výhercovia International Payment System Award 2007

  Pre viac informácií, kliknite SEM ».

 • Hľadáme Sales partnerov

  Spoločnosť mSolutions hľadá nových partnerov na prepredaj svojich riešení. Kontaktujte nás na partners@msolution.sk.

 • Odporuč nás a zarob si!

  Ktokoľvek dá na nás odporúčanie, na základe ktorého získame nové kontrakty, dostáva od nás po uskutočnení kontraktu a odsúhlasení odporúčania klientom, odporúčaciu províziu.

 • Viac noviniek »

Kontakt

 • Naša adresa

  mSolutions s.r.o.
  Bratislava
  Slovakia

 • Telefónne spojenie

  +421 944 733 903

 • Skype

  msolutions-skype

 • E-mail

  info@msolutions.sk
  marketing@msolutions.sk
  career@msolutions.sk
  support@msolutions.sk
  partners@msolutions.sk

Slogan mDirectory

mDirectory

Čo je mDirectory?

mDirectory je nástroj, ktorý umožňuje koncovým užívateľom dostať sa jednoducho a pohodlne k rozličným potrebným informáciám (ako sú napríklad telefónne čísla, adresy, manuály a helpy k produktom a podobne) z verejne prístupných alebo firemných databáz, priamo cez menu mobilných telefónov.

Čo presne umožňuje mDirectory?

mDirectory umožňuje používateľom mobilných telefónov držať si akékoľvek vlastné zoznamy a databázy priamo v telefóne. Vďaka tomuto má klient či zamestnanec firmy prístup k potrebným informáciám, ktoré požaduje, kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta.

Na rozdiel od infoliniek, na ktoré má zákazník možnosť zavolať, využívanie tejto aplikácie je pre konečného zákazníka lacnejšie ako volanie na infolinku.

Pre spoločnosť, ak sa rozhodne využívať tento systém, plynú rozličné výhody. Medzi ne patrí napríklad odľahčenie už i tak dosť často preťažených call centrier. Prenesením určitých informačných služieb priamo do telefónov zákazníkov, spoločnosti stále plynú zisky z poskytovania informačných služieb v prípade, že tieto služby spoplatňuje a navyše sa znížia náklady spojené s prevádzkovaním call centra. Vďaka mDirectory sa manažéry a zamestnanci môžu dostať k potrebným firemným informáciám jednoducho a bezpečne z akéhokoľvek miesta čím sa zefektívni práca.

Záujem koncových užívateľov o využívanie danej služby?

O záujme koncových užívateľov pristupovať k informáciám priamo cez menu svojich mobilných telefónov, hovoria dve nasledujúce štatistiky:

V Írsku, kde je populácia zhruba 4 milióny obyvateľov, je zaznamenaných ročne v priemere 47 miliónov prístupov k informáciám ohľadom telefónnych čísiel prostredníctvom tohto systému.

Pri prieskume zameranom na zistenie záujmu o tento produkt, odpovedalo 86% opýtaných pozitívne na otázku: "Ak by ste mali možnosť nájsť telefónne číslo vložením mena osoby alebo mena firmy do svojho mobilného telefónu, ako radi by ste použili túto službu?" Pritom odpoveď že "veľmi radi" vyslovilo 49% opýtaných, "radi" odpovedalo 37% opýtaných, "neradi" odpovedalo 7%, "veľmi neradi" 2% a "neviem" odpovedalo 5% opýtaných.

Pre koho je mDirectory určený?

Prostredníctvom mDirectory môže akákoľvek spoločnosť sprístupniť potrebné informácie pre svojich zákazníkov, zamestnancov, či manažment. Informácie v mDirectory slúžia na komerčné účely, pre skvalitnenia služieb zákazníkom, pre uľahčenie práce zamestnancom a managementu. V prípade že sa jedná o citlivé informácie, tieto môžu byť chránené proti neautorizovanému prístupu, ich odchytávaniu, ako aj nabúraniu sa do serverov. Systém v súčasnosti využíva vo svete niekoľko telefónnych operátorov na podávanie informácií o telefónnych číslach a spoločnosť Golden Pages.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o produkte mDirectory, neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie

info@msolutions.sk
real estate show